Home

Přidat do oblíbených

Váš košík obsahuje
0 položek
o celkové hodnotě
0 Kč s DPH

repliky repliky hodinek hodinek

Reklamační řád

Tento řád poskytuje zákazníkovi informace o tom jak postupovat v případě reklamace zboží koupeného prostřednictvím zásilkového prodeje.

I. OBECNÉ PODMÍNKY
Povinnost kupujícího
Kupující je ve vlastním zájmu povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodejce o případných zjištěných závadách a to nejlépe na naše zákaznické centrum - telefon 271 007 261 nebo elektronicky na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .
Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána. Na výše uvedeném telefonu Vám v době od 09 – 17 hodin (Po – Pá) i poradíme s vyřizováním veškerých reklamací. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu k obsluze (jsou-li k danému výrobku k dispozici) a následovně se těmito informacemi důsledně řídit. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat.
Reklamační řízení může být zahájeno, pouze pokud zákazník předloží kompletní reklamovanou věc (pokud není dohodnuto jinak) a prokáže hodnověrným způsobem její zakoupení od společnosti (nejlépe nákupním dokladem). Reklamovaná věc musí být řádně vyčištěna, zbavena veškerých nečistot a hygienicky nezávadná. Společnost je oprávněna odmítnout zboží k reklamačnímu řízení pokud zákazník nesplní výše uvedené požadavky.
Povinnost prodávajícího
Oprávněná reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak.

II. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY PŘI POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU
Zákazník, který jako spotřebitel uzavřel s prodávajícím kupní smlouvu na zboží použitím některého z prostředků komunikace na dálku (typicky zásilkový prodej), je oprávněn v souladu s § 53 občanského zákoníku od této odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží.
Odstoupení od kupní smlouvy může zákazník uplatnit na reklamačním středisku způsobem viz. odstavec IV. ad 4.
Náklady spojené s vrácením zboží nese v tomto případě zákazník.

III. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU
Prodávající odpovídá zákazníkovi v souladu s § 616 občanského zákoníku za to, že zboží je při převzetí zákazníkem ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
V případě, že zboží při převzetí zákazníkem nebude ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka buď výměnou zboží, nebo jeho opravou; není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Rozpor z kupní smlouvou může zákazník uplatnit na reklamačním středisku: Reklamační oddělení DUKAS PRAHA s.r.o. Malešická 16a, 130 00 Praha 3. Postup viz. odstavec IV. ad 4.

IV. UPLATNĚNÍ REKLAMACE V ZÁRUČNÍ LHŮTĚ
Všeobecná ustanovení
Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s Občanským zákoníkem a vztahuje se na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna v záruční době.
Ke každému zboží je přikládán daňový doklad, který může sloužit i jako záruční list, pokud tento není přibalený u zboží již od výrobce a námi potvrzený. Souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem při převzetí zboží. Pokud si zboží neodebírá osobně, tak se rozumí převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.
Záruční podmínky
1) Délka záruky je 24 měsíců a začíná běžet dnem skutečného převzetí zboží kupujícím. Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny výrobku bude zákazníkovi vystaven nový dodací list. Případná další reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto nového dokladu.
2) Zakoupí-li zákazník od společnosti věc, která je již při prodeji označena jako použitá nebo u níž je zákazník seznámen se skutečností, že má vadu nebo vady, společnost neodpovídá za vady takové věci, odpovídající míře používání nebo opotřebení, které má věc při převzetí zákazníkem stejně jako za vady, na něž byl zákazník upozorněn. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. U věcí použitých společnost může záruční dobu po dohodě se zákazníkem zkrátit, ne však méně než na 12 měsíců; tuto dobu uvede společnost v dokladu o prodeji věci.
3) Zákazník uplatňuje záruku zasláním na reklamační středisko.
4) Zákazník doručí reklamované zboží prostřednictvím Česká pošty nebo některé z přepravních firem řádně zabalené (aby bylo zaručeno zabránění vzniku škod způsobených přepravou) do servisního střediska na adresu: DUKAS PRAHA s.r.o. Malešická 16a, 130 00 Praha 3, pokud není dohodnuto jinak. V případě, že to bude méně nákladné, může zákazník taktéž doručit zboží osobně.
Pracovní doba je pondělí – pátek od 9.00 do 17.00 hod.
5) Jakmile bude reklamace vyřízena, servisní středisko zašle kupujícímu zboží zpět prostřednictvím některé přepravní služby, popř. zašle informaci k osobnímu vyzvednutí v našem servisním středisku. V případě oprávněnosti reklamace a jejího vyřizování samotným prodejcem hradí dopravné zpět zákazníkovi prodejce. Pokud je opravené zaslané zboží vráceno prodejci přepravcem zpět jako nevyzvednuté, popř. nebude vyzvednuto na prodejně, bude na náklady zákazníka uskladněno. Zákazník je povinen nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy oprava zboží měla být provedena, se spojit se servisním střediskem prodejce a opravené zboží v této lhůtě též vyzvednout. Neučiní-li tak, je povinen v souladu s § 656 Občanského zákoníku zaplatit prodejci poplatek za uskladnění, když tento je ve výši 200 Kč/ks za každý započatý měsíc skladování počínaje prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém zákazník byl povinen si opravené zboží vyzvednout. Ve chvíli kdy doba skladování přesáhne 6 měsíců, je prodejce oprávněn výrobek prodat a výtěžek z prodeje započíst na úhradu dlužné částky za skladování.
6) Nárok na uplatnění záruky zaniká v těchto případech:
· poškozením zboží při přepravě, kdy tyto škody je nutné řešit s dopravcem při převzetí zásilky
· porušením ochranných pečetí nebo nálepek, pokud na zboží jsou
· neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím, které je v rozporu s uživatelskou příručkou či návodem
· používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám použití na obalu výrobku
· poškozením zboží živly
7) Prodejce si vyhrazuje právo nahradit vadné a případně neopravitelné zboží jiným kusem se stejnými parametry.

V. REKLAMACE POŠKOZENÉ ZÁSILKY
Věnujte při přebírání zboží velkou pozornost stavu balíku! Odpovědnost za poškození zboží v průběhu přepravy nese přepravce. Pokud zjistíte poškození balíku nebo zjevné poškození zboží, sepište o tom s přepravcem zápis popř. uveďte do zápisu o převzetí: PŘEVZATO S VÝHRADOU.
O poškození zásilky přepravcem vždy neprodleně také informujte naše reklamační oddělení a to buď telefonicky (tel.: 271 007 261 v době od 9 – 17 hod.) nebo kdykoliv e-mailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Závěrečná ustanovení
Tento reklamační řád nabývá účinnosti od 1.9.2011
Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

Sdílejte na DeliciousSdílejte na DiggSdílejte na FacebookSdílejte na Google BookmarksSdílejte na StumbleuponSdílejte na TwitterSdílejte na LinkedIn

Vyhledávání

Výběr měny


Filtr produktů

Cena
Kč Kč 
Home
replika hodinek rolex
Na opotřebené rány máme rozsáhlou byli fascinováni replik hodinek, které byly postaveny speciálně pro osobní sportovních aktivit. To je často součástí řady na těchto jedinečných hodinek. Yacht časovače také označované jako regál časovače, jachting chronografů, nebo plachtění replik hodinek jsou replik hodinek speciálně navržený a postavený pro tento odpočet pro začátek na závod plachetnic. I když můžete obraz, který začíná závod na vodě, se soutěžící projít větrem, není tak jednoduché, jak čekají, až na mřížce, Metoda 1 design, nebo seřazených jako sprinteři v setkají trati, čekat na té začínající pistoli. Jak jsme právě viděli během posledních závodů amerického poháru v San Francisku, jachty (využíváme výrazu volně uvnitř okolnost z amerického poháru lodích) jsou v současné době tempem, protože strategie výchozí up linky. Trik pro tento kapitána by mělo být nekříží zřízení linky těsně před zahájením pistole zhasne. Vždy, repliky hodinek když oni dělají, oni jsou penalizovány poměrně úzce (jak a způsob, jakým výrazně opírá se zásadami v vliv na váš jedinečný závod). image Daniel HallSo nějakým typem časovač odpočítávání je užitečná pro pilota a taktik. Rohy signál start s odpočítávání časového období kromě kapitána můžete začít své jachtě časovač ze zvukového znamení. On pak má na palubě měření pokroku pro start na závodu, a bude plout své jachtě proto ideálně uspět ve startovní čáře, při rychlosti, stejně jako začínající zbraň zvuky. Více než tam mnoho let stalo, že poměrně málo jachet časovače a specializované hodinky vyrobené na světě replika hodinek podniky. Pravděpodobně nejznámější jachting časovač těchto dnech může být Rolex Yachtmaster, ale tam jsou vlastně lidé, minulost a aktuální. Současná a nedávné položky se skládají ze všech těch z Tutima, Alpina, Atlantic, Omega, Panerai, a IWC, stejně jako elektronické volby z TAG Heuer, Suunto, Tissot a další. Rolex, Tutima, AlpinaBut klasické hodinky regaty časovače staří jsou to, co určitě dostat naše tekoucí šťávy. Plachtění chronographs, jako Heuer Autavia velitele, Regate (prodává pod několika různými jmény výrobce AQUASTAR, Heuer, a Tissot), Heuer je Yacht Timer (oba stejně zápěstí-montáž a stopky form factor), je Breitling Chronomat a SuperOcean (oba v regatě načasování trim), repliky hodinek přičemž Memosail (dva jsou na eBay, jak jsme to skládat), LEMANIA je self-brandové Regatta Yacht Timer v kapesním struktury stopky a také krásně chaotický Wakmann. Regatta časovače mají různé prostředky udávající dobu odpočítávání. Budete obvykle najít vícebarevnou nebo číslovaný kotouč otáčející se pod číselníku se všemi odstíny nebo číslice ukazující cestou domů oken ekvivalentem do datum disku. Pět vari-barevné tečky obvykle modré přijatá růžové (Alpina, Regate), číslovky od barevném podkladu (Memosail), nebo možná samostatná Chrono ruku spojen s barevnými pásem kolem hodinek bezel (Tutima, Bretling, Heuer) nebo s uvedením času, který zbývá pro Už při nástupu off prostřednictvím nezávislého měřítku jen v číselníku (Rolex). Heuer je Autavia Skipper byl složka se slavnou Autavia linky během 1970. To showcased Autavia si tradiční ložné plochy ve tvaru scénáři karmínově, bílá a modrá odpočítávání sub-dial ve 3 hodiny, trochu sekund v 10 hodin, a den v šest. Chrono tlačné byly uvnitř společných destinací ve dvě hodiny a 4, nicméně koruna byla umístěna v 9 hodin. Replika hodinek showcased 60 minut rotační bezel, a ilustrace budou často vidět, že má modrou spojením krytu směs. skipper fotografie uživatelem WUS DogenHeuer jachta Timer v šedesátých letech přijel do oba stejně modelu zápěstí-montáž, stejně jako kapesní typu stopky aspekt. Color-moudrý, regata časovače volby nejsou nikdy plachý, a Heuer není žádná výjimka. Tato replika hodinky bylo v podstatě patnáct nebo třicet moment stopky (tam byl přinejmenším dvou variantách), repliky hodinek který má multi-barevné kolečko formátovaný a potištěn odpočítávání provést. Aquastar je Regate, také značkové a koupil jako Heuer, Tissot a různých modelů, včetně závody v začátku roku 1980, použila pohyb LEMANIA s tradičním pět-tečka formátu / okna, které mají Tri-barevný rotační kotouč pod číselníku. pět okna po dobu 5 minut, a když je časový začal barevné kolo se postupně přítomna prostřednictvím oken, posouvání jim jeden po druhém z modré na karmínové až po bílou (nebo stříbra). image Francesco bin šedesátých a sedmdesátých let, Breitling replika hodinek generovány v časovém regaty čalounění ve stejně Chronomat a SuperOcean stopy. Chronomat zdůraznila nasazenou minutu centru, které má mnohobarevný vnitřní kapitola kroužek. SuperOcean využila středového-nasedl totalizujícího ruku, která má multi-barevný kryt. Tyto černé-cased replika hodinek vystupoval Venus 178 nebo 188 pohybů, upravené pro správu exkluzivní potřeby jachting chronograf. Odlišný sedmdesátých kus je Memosail má téměř umělecká díla deco pohled se svým kulatým lugless struktury, a drtivá zaoblený rámeček (další verze byla polštář ve tvaru). Ciferník je jednoduchý pročíst s modrými a bílými soustřednými kruhy. Odpočítávání provést je často zakřivení okno od 12 do 4 hodin vykazující písmena S-T-A-R-T na otočném kroužku. Je-li aktivován časovač, minuty 10-9-8-7-6 povrch v opozici na žlutý kvalifikaci, tikot 50 procent zářez jen asi každých 30 sekund. Konečným odpočítávání minuty 5-4-3-2-1 pak povrchu v opozici vůči karmínovým kvalifikací. Internals byly bytí Valjoux 7737, modifikace od 7733. LEMANIA self-brandové Regatta Yacht Timer je dalším ruční časovač formát stopky. Načasování účel může být seznámen sbírku 5 oken pomocí barevného disku dole, ale s písmeny S-T-A-R-T změnou třetí zbarvení (podobně jako na Memosail). Wakmann však ještě jeden kus sedmdesátých let, se zdá být skoro příliš úžasné byli pracující hodinky. Pro nás to vypadá spíš jako šaty replik hodinek za tímto Yacht Club banket s udílením cen (ale potom, tak se současný Rolex Yachtmaster II). Motor časovače je obvykle LEMANIA Caliber 1341 automatická s hodinovou sub-dial v šest hodin a správu sekund v 9 hodin. Odpočítávání Chrono minuty a sekundy jsou označeny srdce namontován prsty s oranžovými strategií. Na displeji nabízí mnoho děje, který má okno den ve 3 hodiny, bílé stacionární kapitoly kroužku dnů třicetidenní období, multi-barevný kapitola kroužek dnů ode dne v týdnu (pohyblivý pomocí sekundární korunu v deset hodin srovnejte ji s místem správné pracovní den v týdnu k nedávnému třicetidenní období), spolu s 3. různobarevnými kapitoly kroužku mimo úplně první dva, to jediné s patnácti minut odpočítávání rámci pro začínající s kvadrantu Kromě tachymeter o příštích několika kvadranty. Měli bychom mít obavy o studiu to z tepla závodní boje. Který uvedl, že máme rádi toto replika hodinky pro své srdce minut počítadla, jeho jeden z obrazovky laskavé den svého týdnu a třicetidenní období, a je to skutečně velký polštář 1970 styling. S ultra-moderní časovače křemen založené na dostupných (TAG Heuer vytvořil co byl účinně soustředěný SmartWatch, speciálně nošení zákazníci z Ameriky Cup štábu Oracle, který přenášeny v reálném čase info proud lodi obecnou vlastností, které každého člena osádky), a také nevyhnutelně závažné problémy proběhnutí plachetnice, tyto fantastické klasické závodníků pravděpodobně pohledu jejich rozkvět (člověk nemůže obraz kapitána v podstatě obléknutí Rolex Yachtmaster II uvnitř moderního závodu). Ale jejich výrazný styling, a čiré mechanické načasování talenty jsou provozuje otázky v každém věku. Rádi bychom použít osobu, bez ohledu na to, zda je to jen plout náš stůl v následujícím týdnu. Ed Estlowspecial vzhledem k našim blízkým přátelům na analogshift. com pro půjčování nám Wakmannand Francesco B pro použití jeho závodní Regatta obrázky # galerie-1 marže: auto; # Galerie-1. galerie položka float: left; margin-top: 10px; text-align: Centrum; šířka: 33%; # Galerie-1 img border: 2px pevná #cfcfcf; # Galerie-1. výstavní titulek margin-left: 0;