Přidat do oblíbených

Váš košík obsahuje
0 položek
o celkové hodnotě
0 Kč s DPH

Ochrana osobních údajů

Výňatek z "Obchodních podmínek" bod 9

9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo dále společně vše jen jako „osobní údaje") a IP-adresy, cookies, lokální Flash údaje, statistické informace jako jsou typ prohlížeče, operační systém, URL z níž jste byli přesměrováni na stránku, navštívené stránky, čas využívání (dále společně vše jen jako „statistické údaje")
9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu a se zpracováváním statistických údajů prodávajícím, a to pro účely systémové analýzy z důvodu prevence boje proti počítačové kriminalitě.
9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
9.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo společností prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
9.11. Tímto prohlášením o ochraně osobních údajů vás společnost DUKAS PRAHA s.r.o. informuje o tom, jaké osobní údaje v rámci našeho internetového obchodu e-shop DUKAS PRAHA s.r.o. shromažďujeme a jak tyto údaje zpracováváme a využíváme. Vaše údaje jsou chráněny proti neoprávněnému přístupu a ztrátě.
9.12 DUKAS PRAHA s.r.o. shromažďuje osobní údaje, které uvedete:
- při registraci v internetovém obchodě e-shop DUKAS PRAHA s.r.o.
- při zadání objednávky v systému jako registrovaní i neregistrovaní zákazníci
- při zadání e-mailové, telefonické nebo faxové objednávky
- v rámci dotazu ke zboží nebo objednávce
9.13 DUKAS PRAHA s.r.o. dále shromažďuje v rámci používání svých internetových stránek, následující údaje:
- IP-adresy
- cookies, lokální Flash údaje
- statistické informace jako jsou typ prohlížeče, operační systém, URL z níž jste byli přesměrováni na stránku, navštívené stránky, čas využívání, atd.
Tyto údaje se nevyužívají ve spojení s konkrétní osobou, slouží pouze k statistickým analýzám pro potřeby společnosti DUKAS PRAHA s.r.o..
9.14. Vaše osobní údaje používáme zejména:
- k vyúčtování dodávky objednaného zboží
- zajištění přepravy expedované zásilky
- ke splnění zákonných povinností, v souvislosti se správou daně
- k doplnění informaci k zadané objednávce
- k odeslání informace o odeslání zásilky
9.15. Poskytování osobních údajů:
S údaji zacházíme důvěrně a neposkytujeme je třetím osobám, s výjimkou dat nutných k zajištění přepravy smluvními přepravci . Tyto společnosti mají povinnost zacházet s Vašimi údaji důvěrně a bezpečně a smí je využívat jen pro plnění přepravy.
9.16 Právo na odvolání, opravu a smazání údajů:
Pokud jste nám udělili svolení ke zpracování osobních údajů, můžete ho kdykoli odvolat.
DUKAS PRAHA s.r.o. smaže Vaše osobní údaje, jakmile požádáte o jejich smazání. Upozorňujeme, že údaje nemůžeme smazat do doby, dokud nedojde k vyúčtování zboží a předání přepravci k doručení.
Informovat se o údajích a požádat o jejich opravy a smazání, můžete na adrese: DUKAS PRAHA s.r.o., Malečická 16a, 130 00 Praha 3, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Sdílejte na DeliciousSdílejte na DiggSdílejte na FacebookSdílejte na Google BookmarksSdílejte na StumbleuponSdílejte na TwitterSdílejte na LinkedIn

Výběr měny


Vyhledávání

Filtr produktů

kategorie
Cena
Kč Kč 
Dostupnost
Záruka
materiál pouzdra
barva
povrchová úprava
délka
brusná plocha - materiál: