Přidat do oblíbených

Váš košík obsahuje
0 položek
o celkové hodnotě
0 Kč s DPH

Reklamační řád

Tento řád poskytuje zákazníkovi informace o tom jak postupovat v případě reklamace zboží koupeného prostřednictvím zásilkového prodeje.

I. OBECNÉ PODMÍNKY
Povinnost kupujícího
Kupující je ve vlastním zájmu povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodejce o případných zjištěných závadách a to nejlépe na naše zákaznické centrum - telefon 271 007 261 nebo elektronicky na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána. Na výše uvedeném telefonu Vám v době od 09 – 17 hodin (Po – Pá) i poradíme s vyřizováním veškerých reklamací. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu k obsluze (jsou-li k danému výrobku k dispozici) a následovně se těmito informacemi důsledně řídit. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat.
Reklamační řízení může být zahájeno, pouze pokud zákazník předloží kompletní reklamovanou věc (pokud není dohodnuto jinak) a prokáže hodnověrným způsobem její zakoupení od společnosti (nejlépe nákupním dokladem). Reklamovaná věc musí být řádně vyčištěna, zbavena veškerých nečistot a hygienicky nezávadná. Společnost je oprávněna odmítnout zboží k reklamačnímu řízení pokud zákazník nesplní výše uvedené požadavky.
Povinnost prodávajícího
Oprávněná reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak.

II. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY PŘI POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU
Zákazník, který jako spotřebitel uzavřel s prodávajícím kupní smlouvu na zboží použitím některého z prostředků komunikace na dálku (typicky zásilkový prodej), je oprávněn v souladu s § 53 občanského zákoníku od této odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží.
Odstoupení od kupní smlouvy může zákazník uplatnit na reklamačním středisku způsobem viz. odstavec IV. ad 4.
Náklady spojené s vrácením zboží nese v tomto případě zákazník.

III. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU
Prodávající odpovídá zákazníkovi v souladu s § 616 občanského zákoníku za to, že zboží je při převzetí zákazníkem ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
V případě, že zboží při převzetí zákazníkem nebude ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka buď výměnou zboží, nebo jeho opravou; není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Rozpor z kupní smlouvou může zákazník uplatnit na reklamačním středisku: Reklamační oddělení DUKAS PRAHA s.r.o. Malešická 16a, 130 00 Praha 3. Postup viz. odstavec IV. ad 4.

IV. UPLATNĚNÍ REKLAMACE V ZÁRUČNÍ LHŮTĚ
Všeobecná ustanovení
Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s Občanským zákoníkem a vztahuje se na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna v záruční době.
Ke každému zboží je přikládán daňový doklad, který může sloužit i jako záruční list, pokud tento není přibalený u zboží již od výrobce a námi potvrzený. Souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem při převzetí zboží. Pokud si zboží neodebírá osobně, tak se rozumí převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.
Záruční podmínky
1) Délka záruky je 24 měsíců a začíná běžet dnem skutečného převzetí zboží kupujícím. Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny výrobku bude zákazníkovi vystaven nový dodací list. Případná další reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto nového dokladu.
2) Zakoupí-li zákazník od společnosti věc, která je již při prodeji označena jako použitá nebo u níž je zákazník seznámen se skutečností, že má vadu nebo vady, společnost neodpovídá za vady takové věci, odpovídající míře používání nebo opotřebení, které má věc při převzetí zákazníkem stejně jako za vady, na něž byl zákazník upozorněn. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. U věcí použitých společnost může záruční dobu po dohodě se zákazníkem zkrátit, ne však méně než na 12 měsíců; tuto dobu uvede společnost v dokladu o prodeji věci.
3) Zákazník uplatňuje záruku zasláním na reklamační středisko.
4) Zákazník doručí reklamované zboží prostřednictvím Česká pošty nebo některé z přepravních firem řádně zabalené (aby bylo zaručeno zabránění vzniku škod způsobených přepravou) do servisního střediska na adresu: DUKAS PRAHA s.r.o. Malešická 16a, 130 00 Praha 3, pokud není dohodnuto jinak. V případě, že to bude méně nákladné, může zákazník taktéž doručit zboží osobně.
Pracovní doba je pondělí – pátek od 9.00 do 17.00 hod.
5) Jakmile bude reklamace vyřízena, servisní středisko zašle kupujícímu zboží zpět prostřednictvím některé přepravní služby, popř. zašle informaci k osobnímu vyzvednutí v našem servisním středisku. V případě oprávněnosti reklamace a jejího vyřizování samotným prodejcem hradí dopravné zpět zákazníkovi prodejce. Pokud je opravené zaslané zboží vráceno prodejci přepravcem zpět jako nevyzvednuté, popř. nebude vyzvednuto na prodejně, bude na náklady zákazníka uskladněno. Zákazník je povinen nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy oprava zboží měla být provedena, se spojit se servisním střediskem prodejce a opravené zboží v této lhůtě též vyzvednout. Neučiní-li tak, je povinen v souladu s § 656 Občanského zákoníku zaplatit prodejci poplatek za uskladnění, když tento je ve výši 200 Kč/ks za každý započatý měsíc skladování počínaje prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém zákazník byl povinen si opravené zboží vyzvednout. Ve chvíli kdy doba skladování přesáhne 6 měsíců, je prodejce oprávněn výrobek prodat a výtěžek z prodeje započíst na úhradu dlužné částky za skladování.
6) Nárok na uplatnění záruky zaniká v těchto případech:
· poškozením zboží při přepravě, kdy tyto škody je nutné řešit s dopravcem při převzetí zásilky
· porušením ochranných pečetí nebo nálepek, pokud na zboží jsou
· neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím, které je v rozporu s uživatelskou příručkou či návodem
· používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám použití na obalu výrobku
· poškozením zboží živly
7) Prodejce si vyhrazuje právo nahradit vadné a případně neopravitelné zboží jiným kusem se stejnými parametry.

V. REKLAMACE POŠKOZENÉ ZÁSILKY
Věnujte při přebírání zboží velkou pozornost stavu balíku! Odpovědnost za poškození zboží v průběhu přepravy nese přepravce. Pokud zjistíte poškození balíku nebo zjevné poškození zboží, sepište o tom s přepravcem zápis popř. uveďte do zápisu o převzetí: PŘEVZATO S VÝHRADOU.
O poškození zásilky přepravcem vždy neprodleně také informujte naše reklamační oddělení a to buď telefonicky (tel.: 271 007 261 v době od 9 – 17 hod.) nebo kdykoliv e-mailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Závěrečná ustanovení
Tento reklamační řád nabývá účinnosti od 1.9.2011
Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

Sdílejte na DeliciousSdílejte na DiggSdílejte na FacebookSdílejte na Google BookmarksSdílejte na StumbleuponSdílejte na TwitterSdílejte na LinkedIn

Výběr měny


Vyhledávání

Filtr produktů

kategorie
Cena
Kč Kč 
Dostupnost
Záruka
materiál pouzdra
barva
povrchová úprava
délka
brusná plocha - materiál: